Sunday, 28 June 2015

Perakaunan Kewangan

Buku Perakaunan Kewangan edisi kedua by Wan Madznah Wan Ibrahim & Zaleha Abdul Shukor. Publisher Fajar Bakti Sdn. Bhd. Tahun 2003. 358 pages. Masih seperti baru. Tiada conteng atau koyak.
Harga RM18.00
P&P RM12.00

Sila hubungi Iman Aidan Store

No comments:

Post a Comment